Çocuğun Dünyasında Yoga Pratiği – Babalar ve Çocukları

Yoga ve Mandala Eğitmeni

Ferdiye  Yurdakul

Baba – çocuk ilişkisi, çocuğun kişilik ve ahlaki gelişimi açısından önemlidir.

 

Babanın çocuğa model olması, çocuğun toplumsal ve kişilik değerlerinin (dürüst olma, yalan söylememe, başkalarının hakkına saygılı olma, iyi iletişim kurma, kurallara uyma vb…) gelişimini etkilemektedir.

 

Çocuğun sağlıklı bir benlik algısı geliştirmesi açısından baba – çocuk ilişkisi önemlidir.

 

Bireyin kendini algılayış biçimine benlik algısı diyoruz; güçlüyüm, akıllıyım, değerliyim, önemliyim vb… Baba, çocuğun kendine ve dünyaya güven duygusunun gelişmesinde büyük bir öneme sahiptir.

 

Güven ve sevgi dolu bir baba – çocuk ilişkisi çocuğun girişimci ve spontan bir birey olmasına katkıda bulunur. Sağlıklı bir baba – çocuk ilişkisi, çocuğun bilişsel gelişimine olumlu katkılarda bulunur: Yapılan araştırmalar babasıyla yakın ve kaliteli ilişki içinde olan çocukların zihinsel gelişimlerinin ve akademik başarılarının olumlu yönde etkilendiğini göstermektedir.

 

Annelik Bir Mucize

 

Annelik kadına bahşedilen doğal bir mucize; babalıksa öğrenilen bir kavramdır.

 

Sağlıklı bir baba ve çocuk ilişkisi zamanla oluşmaktadır. Sağlıklı bir baba çocuk ilişkisi nasıl kurulur? Yapılan çalışmalarda, babaların çocuklarıyla kurdukları ilişkinin yaşamın ilk altıncı ayından sonra geliştiği, çocuklarının bakımı ve yetiştirilmesiyle ilgili endişe ve kaygılarının bu aylarda oluştuğu tespit edilmiştir.

 

Babaların çocuklarıyla sağlıklı ilişki kurmaları için öncelikle kendi çocukluklarına dönerek, babalarıyla olan ilişkilerini değerlendirmeleri gerekmektedir.

 

Geçmişte babalarıyla olan ilişkileri, babalık deneyiminde rol model olacaktır. Çocukların babalarını tanımasında, babalarının çocukluk anılarındaki ebeveyn ilişkisi hakkında bilgi sahibi olması, çocuk – baba ilişkisinin güçlenmesinde rehberlik yapacaktır.

 

Geçmişteki Babalar / Günümüzün Babaları

 

Günümüz babalarının geçmişte yaşanan mesafeli, otoriter, uzaktan seven baba modelinin yeniden yorumlanmasıyla çok farklı bir model oluşturduğu da görülmektedir.

 

Modern çağın babalık sisteminde, babaların çocuklarının yetiştirilmesinde her alanda görev aldıkları belirlenmiştir. Bunun sonucunda çocukların doğdukları günden itibaren hem anneleriyle, hem babalarıyla aynı anda duygusal bir bağ oluşturabildikleri yapılan araştırmalarla tespit edilmiştir.

 

Babalarıyla olumlu ilişki kuran çocuklar, daha az davranış problemleri sergiliyorlar.

 

Babalarıyla güvenli bağlar kuran çocukların zihinsel, duygusal gelişiminin yaşıtlarına göre daha ileride olduğu belirlenmiştir. Babalarıyla olumlu ilişki geliştirebilen çocuklar, gerek sosyal hayatlarında, gerekse okul ortamlarında daha az davranış problemleri sergilemekte, ergenlik döneminde de riskli davranışlardan uzak durarak, zararlı madde kullanmamaktadırlar.

 

4 – 5 Yaş Grubu Örnek Seans

 

Süre: 30 dk.

 

Giriş Bölümü

 

Çocuğunuzu selamlayın. Ona matının üzerinde bağdaş kurmasını söyleyin. Nasıl olduğunu sorun. Bugün sizinle paylaşmak istediği bir şey olup olmadığını sorun. Sonra, ona komutunuzla Minik Yogi Nefesi – Tam Yoga Nefesi yaptırın. Karın, göğüs ve omuz nefeslerini birleştirip birlikte A – U – M şarkısını söyleyin. (Matlarınızın üzerinde bağdaş kurarak oturun. Ellerinizi dizlerinizin üzerine yerleştirin. Burnunuzdan derin bir nefes alın ve karnınızı bir balon gibi şişirin. Sırasıyla göğsünüzün ve ciğerlerinizin üst kısmını havayla doldurun. Sonra, nefes verirken  “A” şarkısıyla başlayın, sonra “U” ve son olarak da “M” şarkılarını birleştirin. ) Karnınızı çalıştırırken sakinleştiniz ve omuz nefesiyle üst bedeninizi de çalıştırmış oldunuz. Matlarınızda biraz kaldınız.

 

Isınma

 

Isınma hareketlerini yapmak için onu yavaşça ayağa kaldırın.

 

Zip – Zap Oyunu ( Ayakta )

 

Düzgün bir duruşta, sabit kaldık. Ayaklar, hafif açık. Öncelikle sağ ayağımızı kendimize doğru çekerken yüksek sesle ‘zip’ dedik; ayağımızı geri götürüken de yine yükses sesle bu sefer ‘zap’ dedik. Sonra, sol ayağımızı kendimize doğru çektik ve yüksek sesle ‘zip’ dedik; ayağımızı geri götürürken de ‘zap’ dedik. Bu hareketi, onar kez yaptık. Sonrasında da biraz dinlenmek üzere matlarımıza yattık. Ayaklarımız matın kısa kenarı kadar açık; kollarımız iki yanımızda, avuç içlerimiz yukarı bakıyor.

 

Gelişme Bölümü

 

Bugün parka geziye gidiyoruz. Yolda karşılıklı duran ağaçlara bakıyoruz. (ağaç hareketi ) Sonra, parka geldik ve sandalyeler, masalar gördük. Kendimize istediğimiz sandalye ve masayı seçtik. ( sandalye ve masa hareketi )  Sonra, ayak parmaklarımızı birbirine değdirdik. Kalçamız, ne çok geride; ne çok önde.  Çocuğumuzla birbirimize güven duymak için göz teması kurduk. ( Yüz Yüze Sandalye) Sonra, karşılıklı açıldık, Kalça geride, eller çapraz. Aşağıya inince üstteki eli yana açtık birleştirdik. Sonra, alttaki eli yana açıp üstte birleştirdik. Sonrasında, birbirimize doğru geldik. ( esneyen sandalye ) Baktık ki parkta tahtaravalliler var. Birimiz oturduk; diğerimiz ayakta; diğeri ayaktayken biri oturuyor. ( Tahtaravalli hareketi ) Parktan okulumuza dönerken kelebekler görüyoruz ve onlarla oynamaya başlıyoruz. ( kelebek hareketi )

 

Sonuç Bölümü

 

Çocuğunuzdan matına oturmasını isteyin. Beşer kez balon nefesi almasını söyleyin. Gezdiği parktaki canlıları hayal etmesini söyleyin. Kısa bir süre sonra, çocuğunuzu şavasanadan uyandırın ve ona bağdaş kurup oturmasını söyleyin. Ona parkta neler gördüğünü sorun. Parkta gezerken “Bir parkta neler olması gerekiyor?” diye sorun. Önce siz, ona teşekkür edin; sonra da o, size teşekkür etsin.

 

Kaynaklar:

 

Snel, Eline, “Bir Kurbağa Gibi Sakin ve Dikkatli”, Pegasus Yayınları, İstanbul, Şubat 2019.

Bodur, Başak, “Çocuk Yogası”, Okyanus Yayınları, İstanbul, Kasım 2018.

https://www.psikolojidunyasi.com.tr

https://www.hurriyet.com.tr