Çocuklarda Mandala Workshopları

Yoga ve Mandala Eğitmeni

Ferdiye  Yurdakul

Mandala, bir terapi yöntemidir.

 

Mandala sağaltım gücüne sahip olduğu için şifa tekniğidir. Aynı zamanda da yaşam çemberini oluştururken çocukların anda kalmalarına izin vermektedir.

 

Mandala workshopları, çocuğun yaşamında oldukça önem arz etmektedir. Çünkü yoga pratiklerinde olduğu gibi mandala seanslarında da çocuk doğayı kavrar, doğanın içinde kendini görür ve her canlıyı o türe has özellikleriyle kabul eder.

Çocuk, çok erken yaşlarda kabullenmeyi öğrenmeye başlar. Bu tür workshopları çocuğunuz için takip etmek işi de size düşmektedir.

 

Çocuğunuz, kendi içinde şimdide oluşturduklarıyla sonra yaşamını sürdürecek ve farkındalıklı birey olacaktır.

 

Farkındalıklı olmak, bir ayrıcalıktır. Çünkü, farkındaysan, duygularını kontrol edersin; farkındaysan eğer, başkalarına karşı sınır koymakta gecikmezsin.

 

Çocuklarımız, bizler için değerli. Onların farkındalıklarını açmak için geç kalmayalım!

 

Workshopları Kimler Yapabilir?

 

Workshop, İngilizce bir sözcük olmasına rağmen dilimize yerleşmiştir.

 

Farklı yerlerde karşımıza çıkan bu kavram neyi ifade ediyor?

 

Workshop derken anlatılmak istenen nedir?

 

Aslında, bir çalışma ortamını ifade eder.

 

Workshop, karşılığı olarak ” atölye ” kelimesi de kullanılmaya ve dilimize yerleşmeye başlamıştır.

 

Çocuk mandala workshopları, mandala eğitmenlik eğitimi almış bir kişi tarafından yapılmalıdır.

 

Hangi konuda olursa olsun çocuklara yönelik workshop yapmak için çocukların dünyasını anlayabilmek yeterli değildir.

 

Özellikle de mandala seansları bu uyarıyı daha da kuvvetli yapmamızı gerektiriyor. Bunun başlıca nedeni, mandalanın herhangi bir etkinlik anlamında değil de terapi anlamında bir yöntem olmasıdır.

 

 

 

Seanslarda Nelere Dikkat Edilmeli?

 

Çocuklara yönelik seansları düzenleyecek, seansı verecek eğitmenlerin “Mandala Eğitmenlik Eğitimi” sertifikasına sahip olması gerekmektedir. Tabii ki, seans kalitesinin yüksek olması için de eğitmenin deneyim anlamında özgeçmişine bakılmalıdır. Bunun yanında, mandala çalışma grupları:

  • 4,5 – 8 yaş,
  • 9 – 11 yaş ve
  • 12 yaş ve üstü olmak üzere üç gruptur.

 

Çocuklarımız için ilk iki grup uygulanmaktadır.

 

4,5 yaştan daha küçük çocuklarımız için eğer yapacaksak, boyama yaptırabiliriz.

 

Çocuk, 2 – 4 yaşları arasındaysa, biraz da motor hareketlerinin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla ona boş bir kağıt ve pastel boya verilir, kağıda ileri geri boya darbeleri yapması beklenir. Zaten, çocuk karşımıza geldiği zaman, o çocuğun az çok neler yapabileceğine karar verebiliyoruz.

 

Belirlenen yaş gruplarında 4,5 – 8 yaş grubuna en fazla üç seans yapabiliriz.

 

9 – 11 yaş aralığındaki grubaysa, en fazla dört seans yapabiliyoruz. Bu çalışmaları da kişinin isteğine bağlı olarak bireysel ya da grup olarak düzenleyebiliyoruz.

 

Mandalanın Çocuk Üzerindeki Etkisi

 

Mandala çalışmalarından sonra çocuklarda gözlenen değişiklikler, çocuğun çevresindeki herkesçe fark edilebilir duruma gelmektedir.

 

Fark edilen değişiklikler:

 

Kendilerini ve etraflarını saran gerçeği fark ederler.

 

Kendi yaratıcılıklarını keşfederler.

 

Hayal güçleri artar.

El becerileri ve görsellikleri gelişir.

 

Odaklanma süreleri artar.

 

Zekalarında olumlu yönde bir gelişme meydana gelir.

 

Kendileriyle baş başa kaldıkları için dinleme ve anlama yetileri gelişir.

 

Bu çalışmaların sonucunda, sabır, sakinlik ve soğukkanlılık kazanırlar.

 

Stresleriyle kolaylıkla mücadele ederler.

 

Dikkat sürelerinde farklılıklar görülür.

 

Daha uzun süre dikkatlerini o anki konu üzerinde toplayabilirler.

 

Grup çalışmalarında, gruba uyum sağlamalarında olumlu etkiler görülür.

 

Kullandıkları renkler, onların iç dünyalarına dair çokça ipucu verir. Böylelikle, çocuğu anlamak, daha net hale gelir.

 

Çocukla İlgili Neler Öğreniriz?

 

Workshoplarda, yaş gruplarına göre bölümlü ya da bölümsüz hazır çizilmiş çemberler verilir.

 

Çocuktan yine yaş gruplarına göre yönlendirmeli ya da yönlendirmesiz olarak ona verdiğimiz  çemberi doldurmasını isteriz.

 

İçi dolu çember, artık daire adını alır ve çocuğun kendi yaşamına yön verdiği, anlık duygulanmalarını kağıda aktardığı enerji kabına döner.

 

Seanslar sonucunda çocukla ilgili şunları öğreniriz:

 

Çocuk, ailesine ne kadar bağlıdır?

 

Yaşamında ne kadar sorumluluk alabilir?

 

Ne kadar hayal dünyasında yaşıyor?

 

Ne kadar vicdan sahibidir?