Çocuklarda Mandala

Mandala Eğitmeni

Ferdiye  Yurdakul

Sanskritçede “çember, hayat çemberi” anlamına gelen mandala, enerji tutan kap anlamına da gelmektedir. Mandala, doğu felsefesinde yüzyıllardır var olan bir tür dua ve meditasyon çeşididir. Kişisel yaratıcılık, gelişmiş farkındalık ve spiritüel gelişim süreçlerinden oluşan bir keşif yolculuğudur. “Sihirli Çember” diye adlandırdığımız ve rengarenk bir terapi yöntemi olan mandala, çizdiğimiz şekilleri belli bir düzene göre boyamaktır. Mandala, merkezden başlayarak dışa doğru daireler halinde genişleyen şekillerden oluşur. Zihnimizin gözünden kendi hayal gücümüzü kullanarak kendi karmaşık duygu, düşünce ve deneyimlerimize bir şekil veririz. Mandalalar yuvarlaktır; çünkü yuvarlağın bir enerjisi vardır. Yuvarlak şekiller, insana mutluluk, huzur verir. Anne karnı da yuvarlaktır ve bedenimizin merkezi de karnımızdır. Her mandala çizdiğimizde anne karnına, o çok mutlu olduğumuz yere, gideriz. Mandalaların mikro ve makro cosmos nedeniyle manyetik bir gücü vardır. Bizi içerisine çeker ve içeride tutar. Hortum, tsunami, bir uçağın motoru, değirmenler vb. Bu hareketlilik, bizim içerde kalmamızı sağlar. Buradaki çemberin anlamı, devinim, dönüşüm ve sonsuzluktur. Mandala çizmek, bizi bilinçaltımızla bağlantıya geçirir ve hayallerimizi başarılabilir hedeflere dönüştürmemize yardımcı olur. Mandalayı yapıyor olduğumuz anki hislerimizin, dileklerimizin mandala tarafından tutulduğuna inanılır. Dolayısıyla, mandalamızı çizmeden önce, arkasına kendimizde gerçekleşmesini istediğimiz dileğimizi yazarız, ona niyet eder, ona odaklanırız.

 

 

Mandalanın Genel Olarak Faydaları

 

Mandala çizilirken ve / veya boyanırken o anki duygular dışarıya yansıtılır. Kişi, kendini bu şekilde ifade eder. Kendisini ifade ederken kendisiyle olan ilişkisi de güçlenir. Farkındalık, sebatkarlık, sabır, özgüven, yaratıcılık, konsantrasyon gibi faydaları vardır. İçimizde bizi rahatsız eden sesleri, karmaşayı, günlük safsataları sustururuz. İçimizde var olanı dinlemeye ve anlamaya yöneliriz. Böylelikle, ruhsal dinginliğimizi elde ederiz. Bütünü görmeye başlarız. Farkındalığımız artar. Bilinçaltında saklı kalanları açığa çıkarır. Konsantrasyonu artırır. Zihni sakinleştirir. Günlük yaşamın koşuşturmacasında genellikle sağ beyin atıl durumda kalır. Mandala çizdiğimizde ya da çizip de boyadığımızda bu durum, dengelenir. Estetik bakımından başarılı mandalalar, parça içindeki bütünü; bütün içindeki parçaları görmeyi sağlar ve görsel zekanın gelişmesini hızlandırır. El becerilerinin yanı sıra dikkat gelişiminde de faydalı olan mandalalar, sabırlı olmak konusunda, kişilerin direncini yükseltir ve başta stres olmak üzere pek çok olumsuzlukla kendi başına mücadele etme güç ve olanaklarını geliştirir. Birlikte yapılan mandalalar, keyifli vakit geçirmemize katkı sağladığı gibi; sosyal ilişkilerimizin güçlenmesine de yardımcı olur.

 

Bir Terapi Yöntemi Olarak Mandala ve Çalışma Grupları

 

Analitik psikolojinin kurucusu Carl Gustav Jung,1900’lü yıllarda Avrupa’da, mandalayı bir terapi yöntemi olarak Psikanalist çalışmalarında kullanmıştır. Kendi tabirimle mandala, bir yolculuktur. Öyle bir yolculuk ki bu, farkındalığımızı, yaratıcılığımızı, önce kendimize; sonra da insanlığa yavaş yavaş oluşturduğumuz uzun ve sabır isteyen bir çalışmadır. Çizdiğimiz mandalalar, duyguların renklerle ifadesi, uçsuz bucaksız düşünceler, mutluluğumuzu ölümsüzleştirdiğimiz dairelerdir. Bir çizgi, bir nokta, bir yaprak, kırmızı, mavi, sarı vb. renkler; tüm bunlar, bizimle doğanın içinde kendini gösteren ve bunlarla da kendini tekrar var eden gerçeklerdir.

 

Mandala çalışma grupları: 4,5 – 8 yaş / 9 – 12 yaş / 12 yaş üstü olmak üzere üç gruptur. Bu çalışmalar, bir saat boyunca süren çalışmalar şeklinde olup kişinin isteğine bağlı, bireysel ya da grup olarak yapılabilir.

 

Mandala Terapi Yönteminin Çocuklar Üzerindeki Etkisi ve Faydaları

 

Mandala terapi yöntemi, odaklanmayı artırdığı gibi dikkat dağınıklığını da yok eder. Çocukların duygusal zekalarının gelişmesi için bulunmaz bir etkinliktir. Bazı göz problemlerine de iyi gelmektedir.

 

Mandala çalışmalarından sonra çocuklarda gözlenen değişiklikler: Kendilerini ve etraflarını saran gerçeği fark ederler. Kendi yaratıcılıklarını keşfederler. Hayal güçleri artar. El becerileri ve görsellikleri gelişir. Kendileriyle baş başa kaldıkları için dinleme ve anlama yetileri gelişir. Bu çalışmaların sonucunda, sabır, sakinlik ve soğukkanlılık kazanırlar. Stresleriyle kolaylıkla mücadele ederler. Dikkat sürelerinde farklılıklar görülür. Daha uzun süre dikkatlerini o anki konu üzerinde toplayabilirler. Grup çalışmalarında, gruba uyum sağlamalarında olumlu etkiler görülür. Kullandıkları renkler, onların iç dünyalarına dair çokça ipucu verir. Böylelikle, çocuğu anlamak, daha net hale gelir.