Dünya Çocuk Hakları Günü

Yoga ve Mandala Eğitmeni

Ferdiye  Yurdakul

Çocukları korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek adına 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ‘Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ imzalanmış ve o tarihten günümüze 20 Kasım ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ olarak ilan edilmiştir.

 

Çocuk hakları, tüm Dünya’da çocukların sahip olduğu hakları tanımlayan ve çocukların sahip olduğu hakların korunması olarak tanımlanabilir.

 

Her çocuk, doğuştan bazı haklara sahiptir. Eğitim, sağlık, yaşama, barınma, cinsel ya da psikolojik sömürüye karşı korunma gibi haklara sahip olan çocuklar, yetişkinler ya da diğer çocuklar karşısında savunmasızdırlar. Bu nedenle, çocuklara bazı hakların verilmesi ve bu hakların korunması, tüm çocuklar için çok önemlidir.

 

Özgürce Açıklama Yapabilme

 

Çocuk, düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir. Bu hak, ülke sınırlarına bağlı olmaksızın; yazılı, sözlü, basılı, sanatsal biçimde veya çocuğun seçeceği bir hitap şeklinde yapılabilir.

 

Mutlu Huzurlu ve Güler Yüzlü

 

Dünyanın daha yaşanabilir bir hal alması için çocukların mutlu, huzurlu ve güler yüzlü olması gerektiği düşüncesinden hareketle çocukların ve çocuk haklarının her koşulda savunucusu olmalıyız.

 

Sağlıklı, acı çekmeyen, akranlarıyla eşit, hayatın gerisinde kalmayan çocukların yaşayacağı bir Dünya diliyoruz.

 

Çocuk Hakları

 

İnsan hakları kavramının içinde düşünülmesi gereken çocuk hakları, günümüzde gelişmiş ülkelerde iyi bir şekilde korunurken, gelişmemiş ülkelerde çocuklar, sömürüye uğramaktadır.

 

Beslenme ve barınma gibi en temel ihtiyaçlardan dahi mahrum bırakılan çocuklar, eğitim hakkından da uzak kalmaktadırlar.

 

Çocuk Haklarının İhlali

 

Çocuk ya da yetişkinlerin sahip olduğu her hak, kanunlarla belirlenmiştir. Ancak, gelişmemiş ülkelerde bu kanunlar, yeterli seviyede olmadığı gibi, uygulama açısından da başarısızdır. Günümüzde farklı ülkelerdeki milyonlarca çocuk; açlık gibi sorunlarla mücadele etmek zorunda olduğu gibi, cinsel ya da psikolojik sömürüye uğramaktadır. Bunun yanı sıra, savaşlar nedeniyle her yıl yüz binlerce çocuk öldürülmektedir.

 

Çocuk İstismarı

 

Çocuk istismarı ya da çocukların kötü şartlarda işçi olarak çalıştırılması, ne yazık ki dünyanın her yerinde rastlanabilen bir durumdur. Bunun için Çocuk Hakları Platformları, UNICEF, Uluslar arası Af Örgütü gibi toplum kuruluşları çalışmalar yapmakta ve dünyanın her yerinde çocuk haklarını savunmaktadırlar.

 

Çocuk Haklarının Önemi

 

Çocuk hakları önem verilmesi ve herkes tarafından korunması gereken bir kavramdır.

 

Çocukların sahip olduğu hakların genişletilmesi ve var olan haklarının sürdürülebilmesi için dünyanın her yerinde çalışma yapan birçok sivil toplum örgütü ve aktivist bulunmaktadır.

 

Çocuklar, her daim geleceğimiz olduğundan, bu bilinçle hareket edilmesi ve çocuk hakları konusunda herkesin bilgilendirilmesi gereklidir.

 

https://tr.wikipedia.org

http://defne.gov.tr

https://www.unicef.org

 

6 – 7 YAŞ GRUBU

YOGA PRATİĞİ

 

Giriş Bölümü

 

Çocuğunuzu selamlayın. Ona matının üzerinde bağdaş kurmasını söyleyin. Nasıl olduğunu sorun. Bugün sizinle paylaşmak istediği bir şey olup olmadığını sorun. Sonra, ona komutunuzla Minik Yogi Nefesi – Tam Yoga Nefesi yaptırın. Ona karın, göğüs ve omuz nefesini birleştirip birlikte A – U – M şarkısı söyleyin.

 

Matlarınızın üzerinde ve bağdaş kurarak oturun. Ellerinizi dizlerinize yerleştirin. Burnunuzdan derin bir nefes alın ve karnınızı bir balon gibi şişirin.

 

Sırasıyla göğsünüzün ve ciğerlerinizin üst kısmını havayla doldurun. Sonra, nefes verirken  “A” şarkısıyla başlayın, sonra “U” ve son olarak da “M” şarkılarını birleştirin. Karnınızı çalıştırırken sakinleşin ve omuz nefesiyle üst bedeninizi de çalıştırın. Çocuğunuz ve siz, matınızda biraz kalın.

 

Isınma

 

Isınma hareketlerini yapmak için onu ayağa kaldırın.

 

Oyun

 

Çocuğunuza  bugün doğal parka gideceğiniz için güzel bir kahvaltı yapmanız gerektiğini söyleyin. Sonrasında da biraz koşun.

Sizin komutunuzla bazen durun; bazen de koşmaya devam edin. Çocuğunuzu daha da ısındırmak için ona “zıpla” komutunu verdiğinizde ayaklarını yerden kesmek için zıpladı; “yürü” komutuyla da normal yürümesine devam etti.

 

İyice ısındığı zaman, ondan matına geçmesini ve uzanmasını isteyin. O, yerde yatarken “ Zıplamak, ayaklarınızın yerden yükselmesi nasıl bir şey?” sorusunu sorun. Çocuğunuzun cevabını mutlaka büyük bir merakla dinleyin. Bir süre sonra çocuğunuzu yerden kaldırın.

 

Gelişme Bölümü

 

Çocuğunuzdan doğal bir parka gitmiş olduğunuzu hayal etmesini isteyin. Bu doğal parkta, yel değirmeni, kulübelerinde köpekler, kediler, özel bir kafeste kobra, suluk bir alanda ördek, havuzda balıklar, kurbağalar, timsahlar, kelebek adası, develer… olduğunu hayal etmesini söyleyin. Sırasıyla ve birlikte (aşağı bakan köpek, yukarı bakan köpek, yürüyen köpek, kedi, kobra, ördek, balık, kurbağa, timsah, kelebek, deve hareketleri) yapın.

 

Sonuç Bölümü

 

Çocuğunuzdan matına oturmasını isteyin. Beşer kez balon nefesi almasını söyleyin.  Kısa bir süre sonra, çocuğunuzu şavasanadan uyandırın ve ona bağdaş kurup oturmasını söyleyin. Ona tek tek, doğal parkta neler gördüğünü, bunlar karşısında neler hissettiğini sorun. Ona teşekkür edin. Sonra da çocuğunuz,  size teşekkür etsin ve dersi bitirin.