Gelişim Psikoloğu ve Çocuk Yogası Eğitmeni Sevilay İlkman Çınarlı

Mine Avkıran Nur

ve Ferhat Atik

 

“Çocuklar yoga ile daha zinde”

Gelişim Psikoloğu ve Çocuk Yogası Eğitmeni Sevilay İlkman Çınarlı, çocuk yogasının, çocukların psikolojik, ruhsal ve fiziksel sağlığına kattığı olumlu kazanımları Ailemiz Dergisi okurları için anlattı.

 

Sevilay İlkman Çınarlı, yoga pratiği yapan çocukların vücudunun esnek, kaslarının kuvvetli olmasının yanı sıra empati becerisi yüksek, kendini ifade edebilen, sosyal, özgüvene sahip, odaklanabilen, stresle baş edebilen, hayal gücü yüksek, tüm canlılara saygılı ve duyarlı bir birey olarak geliştiğini belirtti.

Çocuk yogası nedir?

 

“Yoga” kelimesi, Hindistan kökenli bir kelime olup fiziksel ve zihinsel disiplinleri tanımlamak için kullanılan bir kelimedir. Yoganın amacı, farklı nefes teknikleri ile kişinin fiziksel ve zihinsel iyilik halini arttırmaktır.  Çocuk yogası ise klasik yoga duruşlarını çocuklara uyarlayarak onları daha fazla fiziksel aktiviteye dahil etmeyi hedefleyen eğlenceli bir disiplin türüdür. Ayrıca çocuk yogasının temel amacı ise çocuklara kendi bedenlerinin daha fazla farkında olmalarını öğretmek, bununla birlikte odaklanmak ve rahatlamak için gerekli olan becerileri kazandırarak geliştirmektir. Çocuk yogasının içerisinde, temel yoga duruşlarının (asanalar) eğlenceli bir hale getirilmesinin yanı sıra çeşitli nefes çalışmaları (pranayama), meditasyonlar, oyunlar ve hikayeler de yer almaktadır. Ayrıca çocuk yogası, eşli ve grup çalışmalarını içermektedir. Bunlara ek olarak çocuk yogası seansları, genellikle diğer canlılara (hayvanlar, bitkiler, doğa vb.) karşı saygıyı arttırmak ve topluma duyarlı birer birey olabilmeleri için gerekli olan farkındalığı arttırmak amaçlı planlanmaktadır.

 

Çocuk yogasının, psikolojik, ruhsal ve fiziksel etkileri nelerdir?

 

Çocuk yogası seanslarına katılan çocuklar; fiziksel, psikolojik, ruhsal ve davranışsal gelişim göstermekte ve yoganın bir çok faydalarından yararlanmaktadırlar. Örneğin çocuk yogasının fiziksel faydalarına bakıldığı zaman, yoga duruşları (asanalar) düzenli yapıldığında gelişim çağındaki çocukların vücut yapılarında bulunan esnekliğin korunmasını ve kasların kuvvetlenmesini sağlar, dengeyi, beden farkındalığını ve koordinasyonu arttırır, çocukların fiziksel duruşunu destekler ve sindirim sistemi ile kan dolaşımını geliştirir. Ayrıca yapılan nefes ve meditasyon çalışmaları ile çocukların işitme ve tepki verme fonksiyonları uyarılır ve desteklenir. Bunlara ek olarak  çocukların kaliteli bir şekilde uyumasını ve bağışıklık sistemini destekler.

 

Çocuk yogasının psikolojik, ruhsal ve davranışsal faydalarına bakacak olursak; yapılan nefes ve meditasyon çalışmaları çocukların anda kalmalarını, duygularını fark edebilmelerini, sakin ve rahat hissetmelerini ve daha uzun süreli odaklanabilmelerini sağlamaktadır. Bunların yanı sıra grup oyunları ve eşli çalışmalar, çocukların grup içi uyumunu ve güven duygusunu arttırır, empati becerisini geliştirir, sosyalleşmeleri için gerekli olan becerileri ve özgüven gelişimini destekler. Ayrıca yapılan hikayeleştirme çalışmaları ve yoga duruşları ile çocukların hayal gücü ve kendini ifade etme becerileri gelişir ve artar. Bunlara ek olarak çocuk yogası, çocukların stres ile baş etme becerilerini geliştirerek onlara öz kontrol değerini öğretir. Çocuklar, çocuk yogası pratikleri ile enerjilerini doğru yere yöneltmeyi, bedenlerinin daha çok farkında olmayı ve bunların sonucunda dengeli birer birey olarak gelişmeyi ve büyümeyi öğrenir.

 

Ayrıca çocuk yogası seanslarının diğer canlılara saygıyı hedefleyen çalışmalar ile planlanması, çocuklarda tüm canlılara karşı saygı duyma ve empati yapabilme becerilerini geliştirir ve farkındalıklarını arttırır. Bunun sonucunda çocuklar topluma duyarlı birer birey olarak gelişirler.

 

Genel bir özetini yapacak olursak çocuk yogasının yukarıda bahsedilmiş faydalarından yoga pratiği yapan her çocuk yararlanabilmektedir ve çocuk yogası çocuklara ihtiyaçları ne ise onu kazandırmayı hedeflemektedir.

 

Düzenli yoga yapan bir çocukta ne gibi farklılıklar görebiliriz? Çocuklar, yoga ile ne gibi bir kazanım sağlıyorlar?

 

Düzenli yoga pratiği yapan bir çocukta gözlemleyeceğimiz farklılıklar çocuktan çocuğa değişiklik gösterebilir çünkü daha önce de belirttiğim gibi her çocuk yoga pratiğinde ihtiyacı olanı almaktadır. Fakat genel olarak gözlemleyebileceğimiz farklılıklar şu şekilde sıralanabilir: Çocuğun akademik başarısında ve odaklanma süresinde artış gözlemlenebilir, fiziksel duruşunda düzelmeler olur, bedensel esnekliği ve gücü artar, stres ile baş etme becerileri gelişir ve daha sakin bir yapıya sahip olduğu gözlemlenebilir.

 

Çocuk yogasının çocuklara sağladığı en önemli kazanım, daha önceden de belirtmiş olduğum gibi beden farkındalıklarının artmasıdır. Bu kazanımı elde eden bir çocuk, daha dengeli bir birey olarak gelişir, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde hem zihinsel hem de fiziksel sağlığa sahip olur.

 

Ayrıca küçük yaşta yoga seanslarına düzenli olarak katılan çocuklarda ergenlik döneminde de farklılıklar gözlemlenmektedir. Örneğin; empati becerileri gelişmiş olduğundan kendilerini daha kolay ifade edebildikleri, özsaygılarının geliştiği, duygularını daha rahat ifade edip farkındalıklarının gelişmiş olduğu ve duygu düzenlemelerinin kolay yapıldığı farklılıklar arasında yer almaktadır.

 

Bunlara ek olarak grup seanslarına ve eşli çalışmalara düzenli olarak katılan çocuklarda gözlemlenen farklılıklar; daha kolay ve doğru yöntemlerle sosyalleşebilme, güven duygularının ve grup içi uyumlarının artması ve gelişmesi şeklinde özetlenebilir.

 

Çocuk yogası ile çocukların en önemli kazanımları beden farkındalıklarının artması, daha dengeli ve rahat bir birey olarak gelişmeleri; her canlıya (bitkiler, hayvanlar, insanlar vb.) saygı duyma ve empati becerilerinin gelişmesi olarak sıralanabilir.

 

Çocuklar 2 yaşından itibaren yoga yapmaya başlayabilirler. Biz de Emi’s Serenity Yoga ve Sağlıklı Yaşam Merkezi olarak farklı yaş gruplarıyla çocuk yogası seanslarımızı devam ettiriyoruz. Bunun yanı sıra ebeveynlere de aynı zaman diliminde kendileri için zaman ayırmalarını sağlıyoruz. Yani çocuğunuz bir stüdyoda çocuk yogası yaparken siz de diğerinde kendinize zaman ayırarak keşif yolculuğunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Merkezimiz Lefkoşa’da Metehan bölgesinde bulunmaktadır. 05428617411 ve 05488752063 numaralı telefonlar iletişim numaralarımızdır.

 

Ailelere nasıl bir mesaj vermek istersiniz?

 

Yoga, bireyin kendini keşfetmek için çıktığı bir keşif yolculuğudur. Eğer çocuklarımıza erken yaşta bu yolculuk için imkan tanırsak, onlar için en güzel ve en değerli yatırımı yapmış oluruz. Çocuklarımızın yoğun okul temposunun, rekabetçi sporların ve video oyunlarının olduğu aceleci bir dünyada yaşadıkları konusunda eminim tüm ebeveynlerle hemfikiriz. Böyle bir dünyada yaşamak, çocuklarımız için stresli ve kaygılı bir durumdur. Bu stres ve kaygı ile başa çıkabilmeleri ve hem zihinsel hem de fiziksel olarak sağlıklı bir birey şeklinde gelişmeleri için çeşitli yöntemlere ihtiyaç duyarlar. İşte yoga, çocuklara bu alanda olumlu kazanımlar sağlayacak düşük maliyetli yardımcı bir araçtır. Çocuklarımıza bu deneyimi yaşamaları için fırsat verelim.

 

Hem ebeveynleri hem de çocukları kendilerini keşfetmek için keşif yolculuğuna davet ediyorum.

 

“NAMASTE”