Aile Güçlendirme Projesi (AGP)

Sosyal Hizmet Uzmanı

Sevgi Özbarışçı

 

Aile Güçlendirme Projesi, SOS Çocuk Köyü Derneği bünyesinde çalışmalarını yürüten bir destek projesidir.

 

Aile Güçlendirme Projesi (AGP), ebeveynleri güçlendirerek çocuk hakları temelinde çocukların sağlıklı bir şekilde gelişmeleri için gerekli olan koruma, bakım ve desteği sağlıyor.

 

Aile Güçlendirme projesi ile amacımız biyolojik ailesinin bakımını kaybetme riski taşıyan çocuklar ve ailelerine yapılandırılmış bir program çerçevesinde 3 ile 5 yıl arasında destek sağlayarak çocukların biyolojik ailelerinden ayrılmasını önlemektir.

 

Temel prensibimiz, çocukların büyümeleri için en iyi yer biyolojik ailelerinin yanıdır.

 

Çocuklar kendi biyolojik aileleri ile birlikte sıcak bir ortamda sevgi, saygı ve güven içerisinde yaşama hakkına sahiptir.

 

Sosyal Hizmet Uzmanları projeye dahil olan aileler ile güçlü bir işbirliği kurar ve ailenin ihtiyaçlarını belirleyerek her aile için AGEP (Aile Gelişim Planı) oluşturulur.

 

AGEP ile ailenin gelişimi takip edilir, belirlenen hedeflere ulaşılıp, ulaşılmadığı takip edilir.

 

Sosyal hizmet, “Bireylerin özgürleşmesini ve güçlenmesini, sosyal uyumu, sosyal değişmeyi ve gelişmeyi sağlayan uygulama temelli bir meslek ve akademik bir disiplin” olarak tanımlanmıştır. Sosyal hizmet uzmanları bireysel, ailevi ve toplumsal açıdan güçlü yönlere ve ihtiyaçlara odaklanarak, bireylerin refah bir hayatı elde etmesine yardımcı olmak için işbirliği içinde çalışmaktadır. Böylece hem bireysel hem de toplumsal gelişimi destekleyerek ekip çalışmasında önemli bir yer edinir. Burada doğan temel düşünce ise güçlü ailelerin güçlü bir toplumu oluşturmasıdır.

 

Aileler aile güçlendirme projesine sosyal medya, Sosyal Hizmetler Dairesi, polis, muhtar ya da tanıdık aracılığı ile Projeden haberdar olan aile, SOS Çocukköyü Lefkoşa yerleşkesinde bulunan AGP ofislerine gelip başvuru yapıyor.

 

Aile Güçlendirme Projesi Sosyal Hizmet Uzmanları tarafından, projenin süreci, aileye anlatılıyor.

 

Projenin yapısını ve işleyişini kabul eden aile ile görüşmeler yapılıyor.

 

Aile değerlendirmesi dediğimiz süreçte ebeveynlerin ve çocukların öyküsü ve aileye dair bilgiler alınıyor. Aile Değerlendirme görüşmesinin ardından aile evine ailenin de bilgisi dahilinde bir ev ziyareti gerçekleştiriliyor.

 

Evin fiziksel koşulları yerinde inceleniyor. Bu tamamlandıktan sonra çocukların çevresinden etik kurallar çerçevesinde bilgiler toplanıyor. Tüm bunlar bir sosyal inceleme raporunda birleşiyor. Yapılan bu inceleme SOS Çocuk Köyü Derneği ve Sosyal Hizmetler Dairesinin uzmanlarının oluşturduğu komitede değerlendirdikten sonra projeye uygun olduğu analizi yapılan aileler ile aile güçlendirme süreci başlamaktadır.

 

Aile güçlendirme projesinde görev alan sosyal hizmet uzmanları aile üyelerinin her bir bireyi ile çalışma yapmaktadır.

 

Öncelikle aile ile yapılan görüşme ve sosyal inceleme referans alınarak ailenin ihtiyaçları belirlenmektedir.

 

Belirlenen ihtiyaçlar neticesinde aile gelişim planı olarak adlandırılan bir hedef ve takip formu oluşturulmaktadır. Bu formda ailenin gelişmesi için bir sene içerisinde ailenin gerçekleştirmesi ve işbirliği ile bu hedefe varılması beklenen hedefler bulunmaktadır.

 

Sosyal hizmet uzmanları aileye bu hedeflere ulaşmaları noktasında yönlendirmeler ve hizmetler sunmaktadır.

 

Her bir aile biriciktir.

 

Her ailenin yapısı ve ihtiyaçları kendi özelinde değerlendirilmektedir.

 

Aile güçlendirme projesi çocuğun yüksek yararı üzerine çalışmaktadır. Çocuğun iyilik halinin yaratılması için yakın ve geniş çevresinde bir takım iyileştirici ve güçlendirici çalışmalar yapılmaktadır. Bu proje ile hem ebeveynler hem çocuklar hem de bir bütün olarak aile ile çalışılmaktadır.

 

Aile güçlendirme projesinin aile ve çocuklara sağladığı destekler şunlardır;

 

  • Projenin Sosyal Hizmet Uzmanı, anne ve baba ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirerek, anne ile babanın ebeveynlik kapasitelerinin geliştirilmesi gereken alanları birlikte tespit ediyor. Ardından alanında uzman eğitmenler tarafından ailelere kadın hakları, çocuk hakları, sağlıklı beslenme, ilk yardım, aile içi iletişim, çocuklarda gelişim dönemleri, diş sağlığı, kural oluşturma, sınır koyma gibi ebeveynlik kapasitesini güçlendirmek amacıyla eğitimler veriliyor.

 

  • Anne ve babanın herhangi bir mesleği yoksa, çalışıp aylık düzenli gelir elde edemiyorsa, geçmiş yıllardaki çalışma yaşamlarının da analizi yapılarak bir meslek edindirme kursuna yönlendirilebiliyor. Çalışma yaşamına dahil olmaları için gerekli yönlendirmeler yapılıyor.

 

  • Projeden destek alan tüm aile ve çocuklara, sağlık (doktor muayenesi, eczane desteği vb.), sosyal aktivite ve hukuki destek sağlanıyor. Aile ve çocukların ihtiyaçlarına, evin fiziksel koşullarına ve ekonomik gelir seviyelerine göre gıda paketleri, kıyafet, ayakkabı, ev eşyası gibi destekler sağlanıyor.

 

  • Projenin en temel çalışma alanlarından biri çocukların eğitim hayatlarıdır. Bu bağlamda çocukların akranları ile birlikte kaliteli ve düzenli eğitim alabilmeleri için mutlaka yaş grubuna göre bir okula kayıt ettirilmesi ve düzenli olarak okula gitmesi takip ediliyor. Ayrıca çocuğun gelişim ihtiyaçlarına göre etüt, dershanene ve özel eğitim hizmetleri destekleniyor.

 

AGP kurulduğu günden bugüne kadar 265 Aile ve 755 çocuğa destek sağlamıştır.

 

Bugüne kadar çalışma yapılan ailelerin 98’ini bağımsız bir şekilde topluma geri entegre ederken 140 aile projeden çıkmıştır.

 

Çalışılan ailelerin %41 bağımsız bir şekilde topluma geri entegre edilmiştir.