Hüseyin Sevay

Ferhat Atik

Trafikte Güvenli Yaşam Derneği (TRAKAYAD), trafik güvenliği farkındalığının artırılması için büyük çaba gösteriyor.

Ailemiz dergisine özel röportaj veren TRAKAYAD Başkan Yardımcısı Hüseyin Sevay, trafik güvenliği eğitiminin doğumdan itibaren başladığına dikkat çekerek, trafik güvenliği eğitiminin KKTC’de örgün eğitimin bir parçası olması gerektiğine vurgu yaptı.

Trafik güvenliği eğitimi ne zaman başlamalıdır? Bu noktada ülkemizde durum nasıldır?

Trafik güvenliği eğitimi gayriresmi olarak çocuğun doğumundan önce başlar. Öncelikle ebeveynler ve bakım verenlerin bir çocuk doğurmadan önce trafik güvenliği farkındalığının eğitimle yüksek bir dereceye taşınması şarttır. Çocuğun eğitimi de doğduğu an başlar. Örneğin, çocuğun araç içinde taşınması için emniyet tedbirleri almak şarttır. Çocuk belli bir yaşa geldiğinde ise emniyet kemeri kullanımı başlar.

Yetişkinlerimizin trafik güvenliği farkındalığının çok yetersiz oluşu yanında, trafik güvenliği eğitimi KKTC’de örgün eğitimin maalesef bir parçası değildir. Oysa trafik hepimizin en çok ortak olarak kullandığı alandır. Trafikte Güvenli Yaşam Derneği olarak uzun yıllardan beridir trafik güvenliği eğitiminin örgün eğitimin bir parçası olması için uğraş vermekteyiz.

Çocuğun trafikte yeterli hale gelmesi için mutlaka trafik güvenliği eğitimi önemlidir. Buradan hareketle derneğiniz bu konuda ne gibi çalışmalar yapmıştır ve yapma çabasındadır?

Trafikte Güvenli Yaşam Derneği, 6 yıldan fazla bir zaman önce öğretmen sendikaları ile birlikte trafik güvenliği eğitimi için Avustralya’da kullanılmakta olan kitapların çeviri ve adaptasyonu için bir çalışma başlattı. Bu çalışmaların ilk ürünü anasınıf ve ilkokul 1, 2, ve 3. sınıflara yönelik olan iki kitap oldu. Bu kitaplar Telsim Vodefone’un sponsorluğunda ilgili tüm öğretmenlere yetecek sayıda basılıp Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na teslim edildi. Ayrıca dernek gönüllülerimizden dört kişi Girne, Mağusa, İskele, Güzelyurt ve Lefkoşa’da Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı organizasyonu ile ilgili sınıf öğretmenlerine üçer saatlik hizmet içi kurslar verdi. Daha sonraki yıllarda Bakanlığın talebi üzerine yine Telsim Vodefone sponsorluğunda kitaplar bir kez daha basılıp Bakanlığa teslim edildi. Ancak resmi olarak ders müfredatlarına trafik güvenliği eğitimi konulmadı.

Trafik güvenliği konusunda ebeveynler ve çocuklara nasıl bir mesaj vermek istersiniz?

Trafikte insan, yol veya araçlardan dolayı meydana gelen çarpışmaların sonuçlarının ne olabileceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Zaten trafikte temel amacın hayat kurtarmak ve ciddi yaralanmaları önlemek olması gerekiyor. Bu amaca yönelik olarak da eğitim, denetim ve trafik mühendisliğine dayanan bir trafik güvenliği sistemine ihtiyaç duymaktayız. Eğitim unsurunun da okullardaki trafik güvenliği eğitimi ve halkın trafik güvenliği farkındalığına yönelik eğitimler dışında başka alanları da kapsadığını belirtmemiz lazım.

Trafik güvenliği alanında başarılı olmuş tüm ülkelerde yapıldığı gibi “Vizyon Sıfır” trafik güvenliği felsefesini bahsettiğimiz sistem çerçevesinde ülkemizde de hayata geçirmek ve köklü bir değişim başlatmak zorundayız. Bunu başaramadığımız takdirde de trafik güvensizliği tablomuzun ciddi oranda değişmesini beklememiz gerçekçi olmayacaktır. Özetle, değişim istiyorsak, bireyler olarak harekete geçmeliyiz, çünkü yapılması gerekenler bahsettiğimiz üzere bellidir.