Pandemi ve Buna Bağlı Olası Yeni Eğitim Düzenine Hazırlık

Sınıf Öğretmeni Olkan Ulukan

Koronavirüsün (Covid–19) dünyaya yayılarak pandemiye dönüşmesi sonrasında hemen hemen bütün ülkeler virüsün yayılmasını kısıtlamak için yüz yüze eğitime ara vererek eğitimin tüm kademelerdeki okulları kapatma kararı aldılar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, dünya genelindeki önlemlere benzer bir karar alarak 10 Mart 2020 tarihi itibarı ile ilk etapta 5 gün olarak açıkladığı, daha sonra uzatma kararı alarak dönem sonuna kadar olacak şekilde örgün eğitim kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime ara vermesi kararını takip eden süreçte, okulların dönem sonuna kadar açılma ihtimalinin olmadığı anlaşıldığında gündeme uzaktan eğitim faaliyetleri geldi.

Uzaktan eğitim faaliyeti, bize beraberinde birçok eksik yönümüzü gösterdi. Uzaktan eğitim sürecinde bir öğretmen olarak gözlemlediğim sorunlar, buna bağlı olarak çözüm önerileri ve önerilere dayalı olarak yeni eğitim döneminde karşılaşılması muhtemel problemleri en aza indirgeme konusundaki düşüncelerimi paylaşacağım.

Uzaktan eğitim faaliyetleri başladığında eğitim camiası bu organizasyona hazırlıksız yakalandı. İlk etapta bireysel olarak öğretmenler, kendi sınıflarına yönelik program içerikleri hazırladı ve uygulamaya koydu. Öğretmenlerin bireysel uygulamalarını takip eden süreçte milli eğitim bakanlığı devreye girdi ve merkezden yönetilen bir uzaktan eğitim uygulamasına başlandı. Uzaktan eğitim sürecinin verimliliği ve hedefe ne kadar ulaştığı denetlenemedi. Sürecin denetlenememesindeki sorunun altında yatan unsur, denetimi yapacak olan kitle, yani siz velilerin bu konuda herhangi bir bilgiye sahip olmamanız, sürece nasıl katkı koyacağınız ile ilgili bir eğitime tabi tutulmamış olmanızdır. Karşılaşılan sorun sadece ülkemizin değil, dünyadaki tüm ebeveynlerin karşı karşıya kaldığı bir sorundur. Bu sorunun üstesinden gelebilmek adına, önümüzdeki 5 yılın pandemi etkisinde olabileceğini göz önünde bulundurarak ve her an tekrar eve kapanma riskini düşünerek, okulların açıldığı ilk haftalarda mutlaka çocuğunuzun sınıf öğretmeninden kapsamlı bir “evde eğitime destek” konulu bilgilendirme toplantısı veya toplantıları talep etmeniz faydalı olacaktır. Uzaktan eğitim uygulamasının en önemli unsurların başında veliler gelmektedir. Öğretmen gerekli yönergeleri verecektir ama uygulama boyutunu kontrol edecek olan kişiler siz ebeveynler olacaksınız. Bu sebepten ötürü önümüzdeki eğitim dönemi için yapmanız gereken hazırlıkların başında süreçte nasıl hareket etmeniz gerektiğini öğrenmek, en önemli hazırlıktır.

Süreçte karşılaşılan ikinci önemli sorun ise çocukların evde sahip oldukları teknolojik imkanların kısıtlı olmasıdır. Ülkemizin teknolojik altyapısı uzaktan eğitim faaliyetlerine hizmet edebilecek kapasiteye sahiptir. Uzaktan eğitim faaliyetlerin sürdürülebilmesi için mevcut internet altyapısı hemen hemen her haneye yeterli olabilecek seviyede ulaştırılabilir. Buradaki esas sorun, hane halkının ekonomik planlamalarına ihtiyaç duyulan internet altyapısını gerektiğinde satın alabilecek bütçeyi ayırmamasıdır. Günümüzde bilgisayar ve internet, evdeki çamaşır makinesi kadar önemlidir. Ebeveynlerin, teknolojik donanımı yeterince önemsenmemesinden dolayı bir kısım öğrenci gerek bilgisayar, gerekse internet sorunu ile karşı karşıya kalmış ve uzaktan eğitim faaliyetlerine katılamamıştır. İçinde bulunduğumuz durumu dikkate alarak, telefon gibi bu hizmetleri almakta pek kullanışlı olmayan cihazlara yatırım yapılması yerine, makul fiyatlara birer bilgisayar satın alınması ve mutlaka hızlı internet için gerekli bütçenin ayrılması, ileride önümüze çıkacak olası bir online eğitim faaliyetinde sorun yaşamamamızı sağlayacaktır. Yeni eğitim planlamalarının en başında uzaktan eğitim ve ilgili alandaki kalitenin artırılması konusunun olduğunu göz önünde bulundurursak, bunun size ulaşma ayağının en önemli kısmı, sizin yapacağınız ekonomik planlama ile bu gelişmelere hazırlıklı olmaktır.

Geçirdiğimiz 3 aylık süreçte, gözle görülür bir sorun da iletişim sorunudur. Gerek öğretmenin velilere ulaşması, gerekse Milli Eğitim Bakanlığının içeriklerine ulaşmada iletişim kaynaklı sorunlar yaşanmıştır. Bu bağlamda mutlaka okula vermiş olduğunuz telefon bilgilerini güncelleyerek yeni döneme başlamanız önemlidir.

Pandemi sürecinin uzun süreceğini göz önünde bulundurursak, evde kapalı kaldığınızda eğitim öğretim süreçlerini yönlendirirken bir taraftan da psikolojik sorunlar ile karşı karşıya gelme ihtimaliniz vardır. Pandemi sürecinde psikolojik olarak iyi olma durumunu sağlayamama, motivasyonda sürekliliği sağlama konusunda karşımıza çıkmış ciddi bir sorundur. Psikolojik açıdan iyi olma durumunun sağlanması açısından mutlaka psikolojik destek alabileceğiniz bir danışmanınızın olması, önümüzdeki eğitim süreci hazırlıklarının diğer önemli ayağıdır.