Örümcek Maymunu

Ümmü Gülsüm Çinici

Çok uzaklarda bir köy varmış. Bu köyde örümcek maymunları ve ördekler bir arada yaşarmış.

Bu iki farklı tür aslında bir arada rahat yaşayamıyormuş. Ördeklerin lideri maymunların liderine “Göl ortada kalsın ve ortak kullanalım. Toprakların ağaçlı bölümü örümcek maymunlarına,  çimenlik ve düz bölümü ördeklere verilsin.” demiş.

Örümcek maymunlarının lideri böyle önemli bir kararı tek başına vermek istememiş. Hemen örümcek maymunlarını toplamış. Onlara gövel ördeğin önerisini söylemiş.

Örümcek maymunlarının neredeyse hepsi öneriyi kabul etmiş. Ama biri karşı çıkmış. Bu öneriyi hemen reddetmediği için liderlerine de çok öfkeliymiş. “Her yer bizim aslında. Ördeklerle hiçbir şeyi paylaşmayalım.” diye homurdanmış.

Örümcek maymunlarının lideri, öneriyi kabul ettiklerini açıklamış.  Artık arazi iki köye bölünmüş ve özgürce yaşayan iki halk herkese örnek olacak bir komşuluk göstermişler.

Örümcek maymunu, onu dinlemedikleri için çok kızgınmış. Kısa zamanda bir karışım hazırlamış. Bu karışımı göle dökecekmiş. Ördekler gölü kullanamayacakmış.

Bir gece yarısı karışımı göle dökmüş. Sabah erkenden uyananlar etrafı saran pis kokuyu duymuş. Ördekler suya giremiyormuş.

Aynı anda pek çok örümcek maymunu da göle inip su içmek istemiş. O maymunların arasında öfkelinin annesi, babası ve kardeşi de varmış. Onlar da göle yaklaşamamış. Herkes şaşkınmış.

Öfkeli olanları izleyince yaptığına pişman olmuş. O kötü biri değilmiş. Artık her şey bitti diye düşünmeye başlamış. Örümcek maymunlarının lideri öfkelinin yanına gitmiş.

Öfkeli, lidere: “Ördekler arazimizi, gölümüzü aldı. Oralar da bizimdi. Vermemeliydik. Göle pis kokulu bir karışım döktüm ördekler girmesin diye. Ama biz de bu gölü kullanıyoruz. Bunu düşünemedim. Çok pişmanım.” diye yaptıklarını büyük bir hayal kırıklığı ve utançla anlatmış. Lider örümcek maymunu “Bak öfkeli, biz bu toprakları da gölü de onlara vermedik. Onlarla paylaşıyoruz. Senin hazırladığın karışımı biliyordum, onu değiştirdim. Koku birazdan dağılacak. Kimse zarar görmeyecek. Ama bir daha asla öfkeyle hareket etme.” demiş.

Öfkeli anlamış ki dünya hepimize ait. Ona sahip olunmaz, onu diğerleriyle paylaşmak gerekir. Başkasına yaptığımız her kötülük bize döner. Sence?