Aşılar

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülten Erçal

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkanı

Aşılar, insan ve hayvanlarda hastalık yapan virüs, bakteri gibi mikropların, hastalık yapma yeteneklerinden arındırılarak ya da bazı mikropların salgıladığı zehirlerin toksik etkilerinin ortadan kaldırılarak geliştirildiği biyolojik maddelerdir.

Aşılar vücuda verildiklerinde hastalık oluşturmaksızın savunma sistemini uyararak, hastalık yapan etkeni tanıyan ve bu etkenle karşılaştığında, onu yakalayıp yok eden koruyucu maddelerin (antikorların) oluşmasını sağlarlar. İşte vücutta oluşan bu antikorlar sayesinde, hastalıklardan ve hastalıkların neden olabileceği sakatlıklardan, ölümlerden çocuklarımız korunmaktadır.

Aşı her çocuk için yaşamsaldır ve her çocuğun sağlıklı yaşama hakkı vardır.

Aşılar sayesinde sağlıklı ve uzun bir ömür sürmek mümkündür. Aşılar sadece aşılanan kişiyi değil, bulaşıcı hastalıkların topluma yayılmasını engellediği için tüm toplumu da korur.

Aşılar sayesinde difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felcinden, hepatit B virüsüne bağlı sarılık, siroz, karaciğer kanserinden, hepatit A hastalığından, suçiçeği, Hemofilis İnfluenza tip B’ye bağlı oluşan menenjit, zatürre, orta kulak iltihabından, verem hastalığından, kızamık, kızamığa bağlı gelişen zatürre, beyin iltihabından, kabakulaktan, doğumsal kızamıkçık sendromundan, konjuge pnömokok aşısı ile de menenjit ve kan zehirlenmesinden korunma sağlanır.

Ancak geliştirilen onlarca aşıya ve aşılama programlarına rağmen, aşı ile önlenebilir hastalıklar, dünya genelinde hala ciddi sorunlara neden olmaktadır.30-40 yıl önce aşı ile önlenebilir hastalıklar nedeniyle, ölüm, kalıcı engellilik oluştuğunu, birçok çocuğun sağlıklı ve uzun bir yaşamdan mahrum olduğunu biliyoruz.

1980’li yıllardan itibaren sürdürülen aşılama programları ile, bu hastalıkları artık görmemekteyiz.

Aşılar sayesinde salgınların önü kesilmiş, ölümler azalmış olup sakatlıklar görülmemektedir. Aşılamaya gereken önemi vermezsek, bulaşıcı hastalıkların yeniden ve çok üzücü şekilde toplum sağlığını tehdit edeceği açıktır.

Aşıların etkin ve güvenilir oldukları bilimsel çalışmalarla, hastalık ve ölüm kayıtları ile defalarca her ülkede kanıtlanmıştır.

Ülkemizde de aşılama konusuna gereken önem veriliyor ve belirli aralıklarla Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde Aşı Çalıştayı yapılarak, Ulusal Aşı Programımız güncelleniyor.

Yenidoğan döneminden itibaren ülkemizde uygulanan rutin aşılar, Hepatit B, Difteri-Boğmaca-Tetanos-Çocuk Felci, Hemofilis İnfluenza tip B (Menenjit aşısı), Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak, Hepatit A, Suçiçeği, Pnömokok (Zatüree aşısı), Rotavirüs, Meningekok ve HPV (Rahim ağzı kanseri aşısı) aşılarıdır.

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu olarak, eksik aşılı ve aşısız çocukların tespit edilerek aşılarının tamamlanmasını, okul aşı programlarının devam etmesini, ülkemizde yaşanan göçler dolayısı ile bu nüfusun kayıt altına alınarak, aşısız çocukların aşılarının yapılmasını öneriyoruz.

Sağlıklı bir toplum için aşılama hizmetinin vazgeçilmez olduğunu ve devletin ücretsiz olarak bunu uygulamasını savunuyoruz.