Dikkat Eğitimi

Attentioner Uygulayıcısı ve Klinik Psikolog

Perihan Asenay

Dikkat nedir?

 

Dikkat, etkili ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi için özel bir öneme sahiptir.

 

Beynin çevrede olan bitene karşı tetikte olması ve tüm olan biteni fark etmesi, algılaması anlamına da gelir.

 

Dikkat hususu çocuklarda zekanın ortaya çıkmasında büyük rol oynamaktadır.

 

Hem akademik hem de yaşamsal anlamda oldukça önemli bir konudur. Bu nedenle çocuklarda dikkati geliştirme ebeveynlerin mutlaka önemsemesi gereken konuların başında gelmektedir.

 

Çocukların dikkatli olma yeteneğini öğretmek azim gerektirir, ancak bu husus aslında düşünüldüğü kadar karmaşık değildir.

 

Çocukların dikkat etmediği ve çevresindekileri dinlemediği zamanlar hem ebeveynler hem de öğretmenler için zorlayıcı bir sürece işaret eder. Fakat maalesef ufak çocuklarda dikkat eksikliği yaşanabilmekte ve olası herhangi bir durumda dikkatleri de kolayca dağılabilmektedir.

 

Günümüzde özellikle de çok çocuklu bir evde, yaşantı çok gürültülü ve kaotik olabilmekte bu da çocuğun dikkat yeteneği kazanmasını zorlaştırmaktadır.

 

Çocuklarda dikkat neden önemlidir?

 

Çocukların günlük hayatındaki birçok süreçte dikkat becerisi önemli görev almaktadır.

 

Özellikle okul dönemindeki çocukların dikkat becerisi okul başarısını da etkiler.

 

Dikkat dağınıklığı, yaşamın birçok noktasını olumsuz etkileyerek, istemediğimiz sonuçlarla karşı karşıya kalmanıza neden olabilir.

 

Çocukluk döneminde fark edilen dikkat eksikliğinin ortadan kalkması için gerekli destek verildiğinde çocuğun yaşam kalitesini artırmak mümkün hale gelir.

 

Çocuklarda dikkat süresi ne kadardır?

 

Çocuklarda ortalama dikkat süresi okul öncesi dönemde 5-10 dakika civarındayken okul dönemindeki çocuklarda 20 dakikaya kadar çıkabilmektedir.

 

Çocuklar büyüdükçe dikkat süreleri artar ve daha yoğun bir odaklanma sağlayabilirler.

 

Dikkatin sürekliliği farklılık göstermekle birlikte dağılan dikkatin tekrar toparlanması da mümkündür.

 

Okul öncesi dönemde yapılabilecek dikkat geliştirme egzersizleri nelerdir?

 

Çocukların henüz öğrenmeye yeni başladığı dönemlerde mutlaka dikkatlerini toparlamaları gerekmektedir. Bunun için de anne ve babalara büyük görevler düşer.

 

 • Hafıza egzersizleri

 

 • Kırmızı ışık, yeşil ışık egzersizleri

 

 • Sayısal ve sözel egzersizler

 

 • Desen egzersizleri

 

 • Ayırt edebilme egzersizleri

 

Neden çocuklara dikkatli olmaları öğretilmeli ve geliştirme egzersizleri yaptırılmalıdır?

 

Çocuklara dikkatli olmayı öğretmek onlara yaşamlarında kullanacakları kavrama, konuşma, problemleri çözme ve dinleme becerilerini öğretmek demektir.

 

Günümüzün hızlı dünyasında dikkat çekici olmak her zaman kolay değildir.

 

Bazen birisine hak ettikleri saygı ve dikkati vermek için telefonunu susturmak, televizyonu kapatmak gerekmektedir.

 

İşte bu çocuklara öğretilmesi gereken ilk derstir. Özellikle teknolojinin arttığı bu dönemde çocukların dikkatini dağıtacak birçok unsur bulunmaktadır. Bu unsurların başında da internet gelmektedir.

 

Eğer çocuklar henüz ufak yaştaysa ve dikkat dağıtan birçok unsurla mücadele ediyorsa bu ileride onun eğitim hayatına büyük darbe vuracaktır.

 

İşte bu nedenle mutlaka çocuklara dikkat toplamayı ve dikkati güçlendirme hususunu öğretmek gerekmektedir.

 

Bu gibi konularda Attentioner ile dikkatimi topluyorum programı, Almanya Bremen Üniversitesi’nde nöropsikolojik tabanlı bir program olarak geliştirilmiştir ve çocuklar için oldukça faydalı olmaktadır.

 

ATTENTİONER Dikkatimi Topluyorum / Geliştiriyorum Programı

 

Bu program öğrenme psikolojisi ve nöropsikolojik temellere dayanmaktadır.

 

Kimlere uygulanır?

 

7 (2.sınıf) — 18 yaş çocukların dikkat ve ilgili tüm yürütücü işlevlerini etkili bir biçimde iyileştiren bireysel ve grup eğitim programıdır.

 

Çocuklar tarafından eğlenceli biçimde, yaş gruplarına uygun çalışmalarla desteklenmiştir.

Programın Amacı:

 

Bu programın bütün oturumlarında, kolaydan zora doğru uyaranlar, şifreler ve etkinliklerle çocuğun aşağıdaki dikkat işlevlerini etkili biçimde iyileştirmesi ve geliştirmesi hedeflenir.

 

 • Seçici Dikkat; birden çok uyarıcı arasında, dikkati sadece istenen uyarıcıda yoğunlaştırabilmek.

 

 • Bölünmüş Dikkat; aynı anda birden fazla görevi yapabilmek.

 

 • Odaklanma; iç ve dış uyaranlardan etkilenmeden dikkati tek bir işe odaklayabilme.

 

 • Zamanlama; yapılması gereken etkinliği, belirli bir süre içerisinde tamamlayabilme.

 

Programın beyine etkisi:

 

Programda beynin sistematik olarak artan düzeyde çoklu uyaranlarla karşılaştırılarak, bilişsel fonksiyonların seviyesi arttırılır.

 

Program ile beyinde yeni aktif çözümler oluşturulur, eskiyen/hatalı çözümler yenilenir.

 

 

 

Attentioner eğitimi nasıl uygulanır?

 

 • Bireysel veya grup olarak uygulanır.

 

 • Toplamda 15 oturumdan oluşur; her oturum 40- 60 dakikadır.

 

 • Her oturum iki / üç etkinliği ve bir ev ödevini içerir.

 

 • Günlük hayatta karşılaşılan sorunlar birebir çalışmada yapılandırılmış olarak ele alınır.

 

 • Yapılandırılmış egzersizler ve etkinliklerle birey desteklenir böylece motivasyon artmış olur.

 

 • Ödül sistemi ile davranış düzenlemesi ve başarı motivasyonu desteklenir.

 

 • Çocuklara uygun figürler kullanılarak çalışma somutlanır (Ejderha Tayfun).

 

 • Ek olarak uygulanabilecek olan 4 ebeveyn oturumu, öğrenilen stratejilerin günlük hayata aktarımını sağlar.