Eğitimde ve Öğretmenlik Mesleğinde Artificial Intelligence (AI) Etkisi

Eğitim Uzmanı  ve Danışmanı

Ayşe Hunat Öztoprak

Eğitim yıllar içerisinde bir çok önemli değişime uğradı ancak kanımca hiçbiri AI’ların yarattığı değişimin veya gebe olduğu dönüşümün yanına yaklaşamayacak. Teknolojinin eğitim üzerindeki etkisi daha iyi öğrenme deneyimleri sunmak, öğrenme sürecini daha verimli hale getirmek ve öğretmenlere daha fazla destek sağlamanın ötesine geçmek üzere.

 

Eğitim alanında 2022 itibariyle gerçekleşen ve gelecekte öğrenim uygulamalarında farklılık yaratacak yapay zeka – AI yeniliklerine bir göz atalılm;

 

Bireyselleştirilmiş öğrenme her daim gündemde olan bir kavram, öğrenci merkezli yaklaşımı temel alarak her öğrencinin öğrenme ihtiyacına yönelik, eğitimin şekillendirilmesini ifade ediyor. Ancak kalabalık sınıf ortamlarında öğretmenlerce uygulanması oldukça güç olarak karşımıza çıkıyor. Öğrencilerin ilgi alanları ve geliştirilmeye açık noktaları belirlenerek, AI sayesinde özelleştirilmiş öğrenme planları oluşturulabilecek, her öğrencinin kendi hızında potansiyelini gerçekleştirmesi sağlanabilecek.

 

Akıllı tahtalar çoğu sınıfta yer alan teknolojik eğitim materyalleri arasında olmasına karşın AI sayesinde, kitaplar ve kağıtlar yerine eğitim materyalleri dijital platformda sunulabilecek. Bilgisayar oyunları ile büyüyen nesiller için daha doğal materyaller gibi duruyorlar ve biliyorum çoğumuz rahatsızlık duyuyoruz ve bir kitabın yerini tutamayacağını düşünüyoruz ama bu düşüncede olan yaş aralığı kabul edelim ki yeni nesil kategorisinde değil.

 

Öğrenimin takibi de AI’la yapılabilecekler arasında. Öğrencilerin gelişimini takip etmek ve kişiselleştirilmiş geri bildirimler sağlamak için AI tabanlı analitik araçlar kullanılacak. Gerçekçi olmak gerekirse, öğretmenlerin bu tür analizlere geçmişte tam olarak vakit ayırabildiğini düşünmüyorum veya ayırabiliyor bile olsalar AI teknoloji ise sağlanan değerlendirmeler kadar objektif ve kapsamlı olabileceğine olanak vermiyorum.

 

Eğitim, sınıf duvarlarından taşıyor ve öğrencilerin kendi öğrenim yolculuklarının sorumluluğunu alması ile sonuçlanıyor. Sürekli öğrenmenin önü açılmış olacak ve öğrenciler, çevrimiçi kurslar, eğitim uygulamaları ve öğrenim yönetim sistemleri kullanarak eğitimlerini şekillendirebilecekler. İnteraktif öğrenme materyalleri ile öğrenme deneyimi daha çok ilgi çekici bir hale gelecek.

 

Kişiselleşen sadece öğrenci öğrenmesi olmayacak. Öğretmen eğitimleri de AI’la iyileştirilecek. Eğitim programları ve seminerler AI tarafından önerilen özelleştirilmiş içeriklere dayalı olarak tasarlanacak. Bu da öğretmenlerin sürekli olarak güncel ve etkili öğretim stratejilerini öğrenmelerine yardımcı olacak.

 

Sosyal duygusal öğrenme için de sanal gerçeklik ve simulasyonlar kullanılacak. Öğrencilerin empati kurmaları, iş birliği yapmaları ve iletişim becerileri, uygulamalar vasıtası ile oluşturulacak sanal ortamlarda geliştirilecek.

 

Öğrenciler maddi zorluklardan sıyrılarak özgürce, farklı ihtiyaçlarına ve özel gereksinimlerine göre uyarlanmış eğitim materyallerine istedikleri zaman ve yerden erişim sağlayabilecekler. Eğitim herkese açık ve isteyen herkesin erişiminde olabilecek.

 

Yukarıda bahsetmiş olduğum değişimler beraberinde veri güvenliği ve gizliliği ile ilgili çeşitli çalışmaların yapılmasını ve dikkate alınmasını gerekli kılacak. Eğitim, AI teknolojilerinin etkisi ile sürekli evrilen, gelişen organik bir yapıya bürünecek ve öğrencilerin olduğu kadar öğretmenlerin de daha iyi bir gelecek için hazırlanmasına imkan sağlayacak.

 

Tüm bu değişimler öğretmenlerin farklı becerilere gereksinim duyacağının göstergesi. Farklı iş kolları çıkabileceği gibi öğretmenlerin sahip olması beklenen özellikler farklılık gösterecek.

 

LinkedIn’de şöyle bir gezindiğinizde gelişmiş ülkelerdeki öğretmenlerin mesleki tanımlarını değiştirmeye başladığını farkedebilirsiniz. Öğretmen veya Eğitim Uzmanı gibi ‘mesleğiniz?’ sorusuna verilen cevapların yerini alan yeni nesil mesleklere ve tanımlarına yakından bakalım;

 

Öğrenme Analisti

 

AI ve veri analizi kullanarak öğrenci performansını izleyen bu uzmanlar, öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek eğitim programlarını iyileştirmek için öneriler sunuyor. Ayrıca kişiselleştirilmiş eğitim materyalleri veya içerik üretiminde de öğrenme analistleri etkin. Şu an için farklı bir kişi tarafından icra edilse de kişisel görüşüm gelecekte öğretmenlerin bu ve aşağıda belirtilen türden çalışmaları kendilerinin yapacağı.

 

Eğitim Veri Bilimcisi

 

Büyük veri ve AI teknikleri kullanarak eğitim verilerini işleyen uzmanlar, öğrenci başarısı, öğretim yöntemleri ve eğitim materyalleri gibi konularda veri odaklı kararlar alıyorlar.

 

Öğrenme Deneyimi Tasarımcısı

 

AI’ın yardımıyla  eğitim materyallerini ve içeriğini geliştiren bu uzmanlar sanal gerçeklik deneyimleri ve özelleştirilmiş öğrenme planlarını tasarlıyorlar.

 

Eğitim Teknolojileri Uzmanı

 

Öğrenme yönetim sistemlerini ve çevrimiçi öğrenme platformlarını yöneten, geliştiren ve AI’ın eğitim teknolojilerinin entegrasyonunu sağlayan uzmanlar.

 

Öğretmen Asistanları

 

Öğretmenlik mesleğine yeni giriş yapmış olan öğretmenlerin yerini AI’lar alıyor ve rolü üstlenen yapay zeka sistemleri, öğretmenlere öğrenci performansını izleme, sınavlar hazırlama ve öğrencilere özel geri bildirim sağlama konusunda yardımcı oluyor. Öğretmenleri mesleklerini icra etmede destekliyorlar.

 

Öğrenci Destek ve Rehberlik Uzmanı

 

Öğrencilerin akademik ve kişisel gereksinimlerini karşılamak için AI tabanlı rehberlik sistemleri, öğrencilerin kalp atışları, beden ısıları gibi takiplerde bulunarak uygun kaynaklara yönlendirmede bulunuyorlar.

 

Eğitimde AI kullanımının yol açtığı alternatif meslekler ve ileride büyüme potansiyeline sahip eğitimsel uzmanlık alanları, öğrencilerin daha etkili bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olurken, öğretmenlere ve eğitim kurumlarına veri odaklı kişiselleştirilmiş eğitim stratejileri geliştirme konusunda kilit rol oynuyorlar.

 

Görülen o ki öğretmenlik daha fazla teknoloji entegrasyonu, öğrenci merkezli yaklaşımlar ve öğrenci çeşitliliği göz önünde bulundurularak evrilecek. Bizler de öğrencilerimizin başarılarını arttırmak ve onları geleceğe hazırlamak için bu değişikliklere uyum sağlayacak ve gelişmeye devam edeceğiz.