Early Academy’de Ergoterapi

Early Academy Team

Ergoterapistleri

Su Bozkuzu ve İzlem Borucu

Ergoterapi anlamlı ve hedefe yönelik aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren bir sağlık mesleğidir. Ergoterapinin temel amacı, bireylerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır.

 

Ergoterapi’nin çalışma alanları oldukça geniştir. Hiperaktiviteden hafif dikkat eksikliğine, kalem tutuşundan, yemek seçiciliğine kadar varan geniş bir alana sahiptir.

Değerlendirmeye göre kişiye özel program hazırlanmaktadır. Çocuğa maksimum bağımsızlığını kazandırabilmek için evde, okulda ve sosyal ortamlarda kullanabileceği beceriler öğretilmektedir.

 

Ergoterapinin hedeflerinden biri duyu-algı-motor bütünlüğü eğitimini sağlamaktır. Duyusal bütünleme ilk kez Jean Ayres tarafından yapılan çalışmalar ve araştırmalar sonucu ortaya konulmuştur. Duyular ile birlikte yaşam anlamlı, hareketli ve renkli hale gelmektedir. Çevreye adapte olmayı da kolaylaştıran duyular, yaşamın devam ettirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Öğrenmek, istekleri yerine getirmek ve bundan haz duymak, öz-kontrol sahibi olmak, motor beceriler ve üst düzey bilişsel işlevler geliştirmek için duyular kullanılmaktadır.

Duyuların işlenmesi, organize edilmesi, yorumlanabilmesi, çevreye uygun şekilde yanıt verebilmesi, yani duyusal girdilerin düzenlenmesi “Duyusal Bütünleme” kavramı ile açıklanmaktadır.

 

Anne karnındayken gelişmeye başlayan duyular, çevreyle etkileşim kurmada ilk aracılar olarak değerlendirilmektedir. Henüz gebeliğin üçüncü haftasında amniyon sıvısının basınç ve sıcaklığını hisseden bebek, ısı ve dokunmaya yönelik ilk somatik duyu deneyimlerini yaşamaktadır.

 

Sağlıklı bir duyusal bütünleme süreci yaşamayan çocuklar, günlük yaşamsal aktivitelere katılmada ve günlük yaşam becerilerini kazanmada gecikmeler yaşayabilmektedir ve bu gecikmeler, gelişimsel açıdan da geriliğe ve yetersizliğe yol açabilmektedir. Dolayısıyla, tipik bir gelişim gösteren ve normal seyirde devam eden nöro-gelişimsel süreçte, duyusal girdilerin doğru bir şekilde işlenmesi oldukça önemli görülmektedir. Pandemi sürecinde eve kapanan çocukların duyu bütünleme süreçleri olumsuz şekilde etkilenmiştir.

 

Duyusal deneyimlerden yoksun kalmak; önemli ve kalıcı bilişsel, sosyal ve duygusal işlev bozukluklarına sebep olabilmektedir. İyi düzenlenmiş zengin ve uyarıcı bir çevre ile kendi başına aktivite başlatan ve devam ettiren çocuklar; dikkat becerilerini geliştirerek ve etkileşimler kurarak duyusal açıdan da sağlıklı bir gelişim süreci yaşamaktadır.

 

Çocuklarda 0-72 ay dönem, temel alışkanlıkların oluştuğu, zihinsel yeteneklerin hızla geliştiği en yoğun öğrenme dönemidir. Bu dönem çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimi açısından önemlidir. Sosyal beceriler çocuğun, çevresindeki bireylerin beklentilerine uygun şekilde pozitif etkileşim, iletişim, dinleme, dikkati sürdürme, talimatları takip edebilme gibi becerileri kazanmasını gerektirmektedir. Bu becerileri gerçekleştirebilme 5-6 yaş için önemlidir.

 

Gelişim basamaklarına göre 5 yaş bir çocuğun dikkat kontrolü sağlayabildiği, ince el becerileri (makas kullanma, kesme- yapıştırma, fermuar açma kapama) ve kaba motor (top yakalama, denge tahtasında yürüme) becerilerinin gerçekleştiği bir dönemdir.

 

Early Academide

Ergoterapi Kapsamında

DUYUSAL VE MOTOR GELİŞİM TAKİBİ

 

Tipik gelişim gösteren çocuklarda duyusal gelişimin ve destek olunması gereken motor becerilerin tespiti ve uygun fiziksel aktivite programının belirlenmesini kapsayan takip programıdır. Çocuklarda şu alanlarda gelişim düzeylerini değerlendiriyor ve takip ediyoruz:

  • 0-1 yaş duyu gelişim (Duyusal keşif)
  • 1-3 yaş duyu-motor gelişim (Öz bakım becerileri ve günlük yaşam becerileri)
  • 3-5 yaş algı-motor gelişim (Motor planlama ve olay sıralama)
  • 5 yaş ve üzeri bilişsel — entellektüel gelişim+ Akademik beceriler (Davranış ve öğrenme)
  • Beslenme Terapisi :Yemek yeme problemleri, besin seçiciliği, çiğneme güçlükleri, katı gıdaya geçiş yapamama, taneli yemekleri tüketmeme, öğürme ve kusma, besinlerden kaçma, zorlu yemek deneyimleme, oral motor beceri zayıflığı, ağızda yemek tutma, ekran ile yemek yeme, yeni besinleri reddetme gibi beslenme problemlerinde profesyonel destek sunmaktayız. Beckman Oral Motor Terapi teknikleri kurumumuzda uygulanmaktadır.