Buğra Akter

Ferhat Atik

“Topluma faydalı bireyler yetiştirmek için çabalıyoruz”

Ülkemizdeki desteğe ihtiyacı olan çocuklar ve gençlere huzurlu ve sevgi dolu bir aile ortamı sağlamayı misyon edinen SOS Çocukköyü Derneği, topluma faydalı bireyler yetiştirmek adına büyük çaba gösteriyor. Ailemiz Dergisi’ne konuşan SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Buğra Akter, derneğin misyonu ve olmazsa olmazlarına dikkat çekerek, “Her çocuğa saygı duyulmaktadır. Çocukların bakım vereni ile sevgi, saygı ve güven üzerine dayalı güvenilir bir ilişki deneyimlemelerini sağlamak için çalışıyoruz” dedi.

F.A: Çocukların aile ortamında yetişmelerinin önemi nedir?

B.A.: Çocukların aile ortamında yetişmesine vurgu yaparken, akla nasıl bir aile ortamı ve yapısı sorusu da doğal olarak gelmektedir. Günümüzde, çekirdek aile yapısından çok farklı gelişen aile yapıları vardır. Bunlardan bazıları geniş aile, karma aile, tek ebeveynli aileler, koruyucu aileler, vb. sıralanabilir. Bunun yanı sıra, çatışmalı aile ortamı ve huzurlu diyebileceğimiz sağlıklı aile ortamları vardır. Hangi aile yapısında yetiştiği gözetilmeksizin, çatışmalı ortamda yetişen çocukların çeşitli sağlık problemleri yaşadığı ve davranış problemleri geliştirdiği gözlemlenebilmektedir. Bu nedenle, esas olan çatışmadan uzak sağlıklı bir aile ortamında yetişmenin önemini vurgulamaktır.

SOS Çocukköyü Derneği’nin amacı çocuklara ve gençlere huzurlu bir aile ortamı sağlamaktır. Bunun için de koruyucu aile yapısına yakın ve haklarının korunduğu bir sistemde çocuklara bakım ve destek sağlamaktayız. Sağlıklı bir aile ortamında yetişen çocuğun özdeğeri ve özsaygısı yüksek olur, kendine güvenir ve sorumluluk alarak başta kendine ve sonra topluma faydalı bireyler olarak yaşamını sürdürür.

F.A: SOS Çocukköyü Derneği’nin üstlendiği misyon nelerdir?

B.A.: İhtiyacı olan çocuklara aile ortamında bakım ve destek sağlamak, çocukların ve gençlerin kendi geleceğini şekillendirirken yanlarında durarak yardımcı olmak ve toplumsal gelişimi desteklemek en temel misyonumuzdur.

F.A: Çocuk yetiştirmekte profesyonel olan SOS Çocukköyü Derneği’nin olmazsa olmaz kuralları nelerdir?

B.A.: Çalışmalarımız özellikle çocuklara ilişkin çok önemli uluslararası üç çerçeve üzerinden izlenmektedir. Bunlar: i) Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, ii) BM Çocukların Alternatif Bakımına İlişkin Rehber İlkeler ve iii) BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’dir.

Dernek olarak, çocuk bakımında dört ilkeye dayanan birçok tecrübeye sahibiz. Bu ilkeler temel alınarak, sadece KKTC’de değil dünya çapında da olumlu değişim yaratılmakta ve daha fazla çocuğun sevgi dolu bir aile ortamında büyümesi sağlanmaktadır. Günümüzdeki bağlamda, bizim çalışma çerçevemizi oluşturan dört ilkemiz aşağıdaki gibi gelişmiştir:

ÇOCUK: Her çocuk eşsizdir ve her çocuğa saygı duyulmaktadır. Çocukların potansiyellerini ortaya çıkarıyor, bağımsız ve topluma faydalı birey olmaları yollarında onlara rehberlik ve eşlik ediyoruz.

EBEVEYN: Her çocuk sevgi dolu ve istikrarlı bir ebeveyne ihtiyaç duyar. Çocukların bakım vereni ile sevgi, saygı ve güven üzerine dayalı güvenilir bir ilişki deneyimlemelerini sağlamak için çalışıyoruz.

AİLE: Her çocuk destekleyici bir ailede büyür. Ailelerin bir arada kalması için onları destekliyoruz. Çocuklar biyolojik aileleriyle birlikte büyüyemezse, kardeşlerin bir arada kalmasını sağlayarak alternatif aile çevresinde yaşam boyu sürdürecekleri bağlar kurmalarını destekliyoruz.

TOPLUM: Her çocuk güvenilir ve destekleyici bir toplumun parçasıdır. Çocuk ve genç bireylerin pozitif bir çevrede gelişmeleri için ailelerin toplumla bağ kurmaları, deneyimleri paylaşmaları, birbirlerini desteklemeleri ve birlikte çalışmaları için onlara yardımcı oluyoruz.