Mektebim Koleji NeoKids Kampüsü açılıyor…

Mektebim Koleji, 1928 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Millet Mekteplerinden aldığı isim ile eğitimdeki kalite anlayışını, Türkiye’nin birçok noktasının yanında 2020—2021 Eğitim Yılı itibariyle okul öncesi ve ilkokul bölümleri ile Neo Kids Kreş ve Anaokulu ile Gazimağusa’ya ulaştırıyor.

NeoKids Kreş ve Anaokulu Direktörü Onur Mandıralı yapmış olduğu açıklamada Mektebim Koleji Neo Kids Kampüsü olarak öğrencilerimizin gerek akademik gerek sosyal gelişimlerini, ulusal ve evrensel eğitim dinamiklerini göz önünde bulundurarak programlar hazırladıklarını ve Temel Eğitim Felsefelerinin Bütünsel Eğitim Modeli olduğunu belirtmiştir. Buna göre çocukların gelişim evrelerinde göre hedefledikleri eğitim yaklaşımlarının;

  • Okul Öncesinde “Dünya Benim Oyun Alanım” mottosuyla sorgulama, yaratıcı düşünme ve
  • İlkokulda “Dünya Benim Keşif Alanım” mottosuyla keşfetme ve tasarlama doğrultusunda planlandığını belirtmiştir.

Öğrencilerin ulusal ve uluslararası başarılarını artıracak yeni uygulamalara öncelik verdiklerini sözlerine ekleyen Mandıralı, bilgiyi deneyimsel uygulamalarla özümseyerek, beceriye dönüştürebilecek nesiller yetiştirme hedefi ile ilerlediklerini söyledi. Bu amaçla eğitim bilimlerinde “bilim, teknoloji, mühendislik, matematik” disiplinlerinin birbiriyle bağlantılı şekilde ele alındığı Uluslararası STEM Müfredatı ile Bütünsel Eğitim Modeli’ni entegre ederek çocukların üretme becerisi kazandırılmasını istediklerini belirtti.

Mandıralı ayrıca Avrupa Dilleri Ortak Çerçevesi’ne (CEFL) uygun oluşturulmuş Yabancı Diller müfredatı ile çocukların öğrendiği dilde yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, araştırma yapabilen ve toplum bilincine sahip dünya vatandaşları yetiştirme hedefleri doğrultusunda akademik programlarını geliştirdiklerini ve Mektebim Koleji öğrencilerinin Yenilikçi Eğitim Programları ile Finansal Okuryazarlık, Matematik Okuryazarlığı, İleri Bilişsel Uygulamalar, Bilime Yolculuk, Küresel farkındalık gibi farklı ve geliştirici derslerin de bulunduğunu belirtti.