Okul Öncesi Dönemde Müzik Eğitiminin Önemi

Uzm. Ezgi Bertiz

Ses ve müzik doğumla beraber çocukların yaşamına girmekte, hatta bazı araştırmaların değindiği gibi henüz anne karnında iken çocuğun yaşamına girmekte ve etkilemektedir.

Çocuğun tüm yaşamına dokunacak olan bu etkileşim ebeveyninin söylediği ninni ile başlar ve gitgide çevreden, radyodan, televizyondan duyduğu; evde, okulda, sokakta duyup öğrendiği ve söylediği şarkılarla şekillenir, büyür.

Yaşamımız boyunca işittiğimiz tüm sesler, sözler, ritimler bireysel gelişimimiz üzerinde önemli rol oynamakla birlikte, düşüncelerimizi, hareketlerimizi, sohbetlerimizi, psikolojimizi, motivasyonumuzu kısacası tüm varlığımızı şekillendirmektedir.

Müziğin çocuklara yararlarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Çocuğun duyularını geliştirir.
 • Duygusal yönden rahatlar; güvensizlik, çekingenlik, saldırganlık, korku, problemli davranışlar, sosyal çevreye adaptasyon sorunu gibi olumsuz duygu ve davranışlar, müziğin etkisiyle olumlu duygu ve davranışlara dönüştürülebilir.
 • Grup çalışmalarında yukarıdaki gibi problemler yaşayan çocuklar, grup içinde rahatlamayı, uyum içerisinde başkalarıyla beraber olmayı, hata yapmaktan korkmadan denemeyi, sağlıklı iletişim kurmayı öğrenirler.
 • Grup içinde şarkı söylerken ve müzik eşliğinde bedenleri hareket ederken, arkadaşlarıyla uyum içinde olmayı öğrenirler.
 • Birlikte başlama ve bitirme, ritme uyma, etrafını dinleme, müzik işaretlerini uygulama gibi iş birliği gerektiren beceriler kazanırlar.
 • Çocuk dinlediğini duymakla, duyduğunu anlamakla ilgili beceri kazanırken, okuma yazmaya hazırlıkta önemli yetiler kazanır.
 • Diksiyonu gelişir ve sözcükleri anlaşılır bir şekilde söylemeyi öğrenir.
 • Ard arda sıralanan hızlı tempoda aynı sözcük çalışmalarını (ve ya tekerleme) söylerken dil çevikliği kazanır, akıcı ve düzgün konuşma becerisini geliştirir.
 • Estetik anlayışı gelişir, iyiye güzele yönelir ve çevresine karşı duyarlılığı artar.
 • Yaratıcılığı, düşünce gücü gelişir ve yeni deneyimlere açık olur.
 • Müzik zevkini geliştirir ve güzel müziği ayırt etmeyi öğrenir.
 • Şarkı söylerken doğru nefes teknikleri ile “soluk alıp verme” becerisi kazanır ve akciğerleri gelişir.
 • Çalgı ve kendi yaratacakları çalgıları kullanırken, müziği hissedip öğrenirken, koordinasyonu, küçük ve büyük kasları gelişir, bu da fiziksel ve psiko-motor gelişimini olumlu yönde etkiler.
 • Çocuklar küçük yaşlardan itibaren iyi müzikle beslenirse, büyüyünce müzik sanatçısı olmasalar bile; iyi müziği seçen, seven ve ondan yararlanmasını bilen yetişkinler olacaklardır.