Gizli Geçitte Gergedan Boynuzu

Ümmü Gülsüm Çinici

Evvel zaman içinde uzak bir ormanda gizli bir geçit varmış.

Bu geçidi sadece goriller ve gergedanlar bilir, kullanırmış. Çünkü onlar ormanın canlılığını sağlayan kutsal su kuyusunun bekçileriymiş ve her gün gizli geçitten geçip kutsal suyla ormandaki bütün bitkileri sularmış. Bazı bitkiler gündüz sulanmalıymış bazılarıysa gece. Bu yüzden gündüz gergedanlar, gece goriller geçitten geçiyor, gruplar sorumlu oldukları bitkileri sulayıp geri dönüyormuş. Bu sayede hiç karışıklık olmuyormuş.

Gruplar sulamaya gidecekleri zaman önce bir gözcü seçerlermiş. Bu gözcü aralıklarla yolu gözetler, görevlileri takip edermiş. Bir sorun olursa geçiş ertelenir ama asla iptal edilmezmiş. Görev başarıyla tamamlanırsa herkes evlerine döner, rahat bir uyku çekermiş.

Geçişlerde görevliler su dolu kovasını alıp sıraya girermiş. Geçitten geçenler görünmez olduklarından diğer hayvanlar geçidin yerini anlayamazmış.

Bir gece yine goriller geçide gelmiş. Gözcü olarak genç bir goril görevliymiş. Bu, onun ilk göreviymiş. Goril hem heyecanlı hem de çok dikkatliymiş. Her şeyi görebilmek için gözlerini dört açmış.

Gökyüzü aydınlıkmış. Ortalık sakinmiş. Gruptakiler kovalarıyla sıraya girmiş. Geçiş başlamış. Grup, geçişi tamamlamak üzereyken gözcü, grubun arkasında bir boynuz görmüş. Ve birden bağırmış. “  Durun!”

Grup durmuş. Gözcü goril boynuza doğru ilerlemiş ve yavru gergedanı görmüş.  Gergedan “Ben de gece su taşımak istiyorum. Ailemle bugün ormana gittim.” demiş. “Anne ve babanın burada olduğundan haberi var mı?” diye sormuş goril. “Hayır, gelirken onlardan izin almadım.” demiş gergedan. Goril “ Biz, bir iş bölümü yaptık. Eğer herkes canının istediği gibi yapmaya başlarsa her şey karışır, değil mi?” demiş.

Gergedan iyi niyetliymiş ama bir karışıklığa neden olabileceğini hiç düşünmemiş. Yavruyu gözcüyle birlikte evine yollayan goriller ertelenen görevlerini yerine getirmek için yeniden yola koyulmuş.

Gözcü, gergedanı evine götürmüş. Onu ailesine teslim etmiş. Yüzünde kocaman bir gülümseme ve gururla evine doğru yürümüş.

O gece, gözcü goril görevlerini en iyi şekilde yapmış. İşini dikkatle ve özenle yapmanın başarıyı getirdiğini anlamış. Bir görevi başarıyla tamamlamak önemsiz midir?