Fillerin Kahramanlığı

Ümmü Gülsüm Çinici

Bir zamanlar yemyeşil bir orman varmış. Bu ormanın yanında tertemiz, yaz, kış hep serin bir nehir akarmış.

Ormanda pek çok türden hayvan varmış. Ama sayıca en kalabalık olanlar filler ve farelermiş. Bu hayvanlar ormanın iki ucunda yaşarmış. Fillerle farelerin arasında bir sorun yokmuş; fakat farklı alışkanlıkları yüzünden pek yan yana gelmezlermiş. Fillerle farelerin bir araya gelmesi için pek fırsat da olmamış.

Uzun yıllar ormandaki hayvanlar birbirinin aynı olan günler yaşamış. Herkesin bir düzeni varmış ve hiç değişmemiş bu düzen son zamanlara kadar.

Bir süredir orman sakinleri huzursuzmuş. Ormanda hava çok sıcakmış. Hayvanlar rahatlamak için kendilerini nehre atıyormuş. Ama son günlerde nehrin suları da çok sıcakmış ve iyice azalmış.

Bir sabah uğultulu bir rüzgâr esmiş ve büyük bir fırtına kopmuş.  Yapraklar uçuşmuş. Dallar kırılmış,  ağaçlar yerinden sökülmüş.  Hayvanlar fırtınadan korunmak için evlerine çekilmişler.

Güçlü şimşekler çakmış ve ardından pek çok yıldırım düşmüş. Ormanda bir anda yangınlar başlamış. Hayvanlar panik içindeymiş. Filler, yaşadıkları yerdeki yangını daha yayılmadan söndürmeyi başarmış. Fakat yangın farelerin yaşadığı yeri bir anda sarmış.

Fareler yangını söndürmek için uğraşıyormuş. Bu sırada filler yardıma koşmuş. Fillerin en yaşlısı bir kurtarma planı yapmış. “ Arkadaşlar, sakin olun. Akıllıca hareket edersek herkesi kurtarabiliriz. Genç fillerden beşi hortumlarıyla nehirden su getirsin, suyla yangını söndürmeye çalışalım. Diğerleri de dallarla ateşlere vursun.” demiş. Filler hemen işe koyulmuş.

Bu kadar büyük bir sorunla uğraşırken hiçbir yardım gereksiz değilmiş.  İrili ufaklı bütün hayvanlar fillere yardım etmiş. Birden yağmur yağmaya başlamış. Sanki yangının sönmesi için yağmur da hayvanlara yardım ediyormuş. Fillerin başlattığı kurtarma operasyonu başarılı olmuş. Fareler kurtarılmış.

Orman harap bir haldeymiş. Hayvanların çoğunun yaşayacak yeri, içecek temiz suyu, yiyeceği yokmuş. Buna rağmen kimse umutsuz değilmiş. Çünkü hepsi birlik olmuş. Hayvanlar kurtarabildikleri bütün yiyecekleri ve suyu diğerleriyle paylaşmışlar.

Ormanın normale dönmesi biraz zaman almış. Ama sonunda her şey yoluna girmiş. Birlik olunca aşılamayacak engel olur mu?